Mapa strony

Urząd Gminy Szulborze Wielkie
Menu główne
Strona główna
Dane kontaktowe
Lokalizacja
Wiadomości
Aktualności
Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy
Komunikaty
Przetargi
Galerie
Architektura
Krajobrazy
Dożynki powiatowe 2012
Budowa drogi gminnej Szulborze Wielkie - Janczewo Sukmanki
Inwestucje wykonane w 2012 roku
otwarcie świetlicy wiejskiej w Gostkowie
Terenowa baza edukacyjno dydaktyczna
Budowa miejsc do odpoczynku - wiat drewnianych z ławostołami
Dzieje Gminy
Organy Gminy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Mapa Gminy
Szkoła Podstawowa w Szulborzu Wielkim
Ośrodek Pomocy Społecznej
Świadczenia rodzinne
Stypendia szkolne
Świadczenie 500+
Fundusz alimentacyjny
Świadczenie 500+
Świadczenie "Dobry Start" 300+
Aktualności
Biblioteka Publiczna Gminy
Ostatnie wydarzenia
Zbiory
galeria
historia
kontakt
Regulamin
Statut
Programy
Dofinansowanie ze środków budżetu państwa
Przydatne linki
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP
Gospodarka odpadami
Harmonogram wywozu nieczystości stałych
Plan Gospodarki Odpadami Gminy Szulborze Wielkie
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Obowiązujące Uchwały Rady Gminy w sprawie odpadów komunalnych
Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szulborze Wielkie
Rejestr Działalności Regulowanej
Poziom recyklingu
Ochrona Środowiska
Plan Ochrony Środowiska Gminy Szulborze Wielkie
Ewidencja działalności regulowanej
druki do pobrania: podatki, ochrona środowiska, działalność gospodarcza, gospodarka komunalna
podatki i opłaty lokalne
Umorzenie podatku
Druki do zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
Ulga inwestycyjna
Podanie o wydanie zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego i o niezaleganiu w płaceniu podatku
działalność gospodarcza
Podatek akcyzowy zawarty w cenie oleju napędowego
Podatek od środków transportowych
ochrona środowiska i gospodarka odpadami
gospodarka komunalna
Programy i strategie
Plan Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu Gminy Szulborze Wielkie
Rejestr Instytucji Kultury
Zarządzanie Kryzysowe
Ostrzeżenia meteorologiczne
Ostrzeżenie silny wiatr 12-03-2020
Ostrzeżenia silna mgła 7-11-2019
Ostrzeżenie silna mgła
Ostrzeżenie silny wiatr 17-09-2019
Ostrzeżenie burze z gradem
Ostrzeżenie przed upałem z dnia 28-08-2019
Ostrzeżenie przed upałem
Alert smogowy z dnia 8.04.2019
Sondy
Jak często odwiedzasz naszą stronę internetową?
RSS
Mapa strony