Komunikaty

17 października 2012 12:25 | Komunikaty

Zawiadomienie o wpisie podmiotu gospodarczego do rejestru działalności regulowanej

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Firma, oznaczenie siedziby i adres albo imię i nazwisko i adres przedsiębiorcy Numer identyfikacji podatkowej (NIP)

czytaj więcej »