Rejestr Instytucji Kultury

Rejestr instytucji kultury 

Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szulborze Wielkie prowadzony jest na podstawie art. 14 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189). 


Rejestr instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Szulborze Wielkie prowadzony jest przez na samodzielnym stanowisko ds. kadr, oświaty i kultury w Urzędzie Gminy Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie.

 

Numer kolejny wpisu

Data wpisu, daty kolejnych zmian

Pełna nazwa instytucji kultury wynikająca ze statutu

Skrócona nazwę instytucji kultury, jeżeli jej używanie przewiduje statut

Siedziba i adres instytucji kultury

Oznaczenie organizatora instytucji kultury

Nazwa podmiotu, z którym organizator wspólnie prowadzi instytucje kultury

 akt o utworzeniu 

instytucji

kultury

 akt o nadaniu statutu

 instytucji

kultury

1.

19.05.1992r.

Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie

-----------

Ul. Romantyczna  17

07-324 Szulborze Wielkie

Gmina

Szulborze Wielkie

 

Nie istnieją

Uchwała Nr 20/IV/92 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 maja 1992r.

Uchwała Nr 20/IV/92 Rady Gminy Szulborze Wielkie z dnia 19 maja 1992r.