Rada Gminy

Skład Rady Gminy Szulborze Wielkie

Aneta Niemira Przewodnicząca Rady Gminy
Maciej Grzegorz Zakrzewski V-ce Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Kalata Radny
Sławomir Mierzejewski Radny
Janina Karpińska Radna
Barbara Lipińska Radna
Piotr Frąckiewicz 
Radny
Jan Skłodowski Radny
Agnieszka Skłodowska  Radna
Albert Dębicki Radny
Sławomir Młyński Radny
Aneta Bermond
Radna
Stanisław Świerżewski Radny
Henryk Skłodowski Radny
Krzysztof Gołębiewski Radny