Rada Gminy

Skład Rady Gminy Szulborze Wielkie

Aneta Niemira Przewodnicząca Rady Gminy
Andrzej Nowacki V-ce Przewodniczący Rady Gminy
Edyta Pawłowska Radna
Edward Bogucki Radny
Janina Karpińska Radna
Zygmunt Kuczewski
Radny
Piotr Frąckiewicz 
Radny
Jan Skłodowski Radny
Agnieszka Skłodowska  Radny
Marek Zawistowski Radny
Sławomir Młyński Radny
Józef Godlewski
Radny
Stanisław Świerżewski Radny
Henryk Skłodowski Radna
Alicja Zakrzewska Walczuk Radna