Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych

      Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i odpadów wielkogabarytowych znajduje się przy ul. Romantycznej 17     ( na terenie Biblioteki Publicznej )

Przykładowe odpady odbierane w ramach zbiórki, tj. zużyte: telewizory, lodówki, zamrażarki, pralki, odtwarzacze wideo, dvd, radioodbiorniki, magnetofony, komputery, monitory, drukarki, myszki, klawiatury, czajniki elektryczne, wentylatory, aparaty telefoniczne oraz odpady znajdujące się w regulaminie o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.

Punkt jest otwarty w każdy wtorek miesiąca w godz. 10.00 - 12.00.

Odpowiedzialny za przyjęcie sprzętu jest Inspektor ds. Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Szulborze Wielkie – Marcin Kiełek  tel. / 086/ 4754075 wew.21

Odbioru odpadów dokonuje firma:

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.
ul. Polowa 19
18-300 Zambrów

Nie będą odbierane odpady nie zawierające elementów elektrycznych lub elektronicznych tj. sprzęt niekompletny, w tym sprzęt będący częścią składową urządzenia.

UWAGA:

Usługą objęte są tylko gospodarstwa domowe, które mają zawartą umowę na odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości z wyżej wskazaną firmą.