Gospodarka odpadami

Na terenie Gminy Szulborze Wielkie odbiorem odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej w Zambrowie Sp. z o.o., ul. Polowa 19, 18-300 Zambrów.

tel./86/ 2712700 e-mail: pgkzambrow@poczta.onet.pl

osba do kontaktu: Pani Zenobia Dzieżyc

Odpady zebrane z terenu gminy Szulborze Wielkie dostarczane są do instalacji do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych - Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym BorzeSzanowni Państwo!

 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprzez nowelizację tzw. ,,ustawy śmieciowej” nałożył na gminy nowe obowiązki związane ze zbieraniem odpadów komunalnych. W całym kraju zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 1 lipca 2013 roku obowiązki przejmują jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z tym :

 • Gmina w wyniku przetargu wybierze jedną firmę, która od 1 lipca 2013r. będzie odbierała śmieci od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.    
 • Właściciele nieruchomości nie zamieszkałych (domki letniskowe) oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na której powstają odpady komunalne muszą zawrzeć indywidualne umowy na odbiór odpadów.
 • Gmina przejmie całkowitą odpowiedzialność za odpady komunalne, a mieszkańcy będą jedynie zobowiązani do uiszczania ,,opłaty śmieciowej ‘’ na rzecz gminy (opłata ta pokryje koszty tworzenia i utrzymania gospodarki  odpadami komunalnymi).
 • Właściciele  nieruchomości będą zobowiązani wypełnić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i dostarczyć ją w terminie do 30 kwietnia 2013r. do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim.
 • W celu uniknięcia podwójnego wnoszenia opłat za wywóz odpadów komunalnych wszystkie dotychczasowe umowy zawarte z firmami wywozowymi należy wypowiedzieć do 30 czerwca 2013r.
 • Powstanie również dostępny dla mieszkańców punkt selektywnej zbiórki odpadów.

 

DEKLARACJA

 

 

Druk deklaracji zawierający pouczenie otrzymają Państwo w jednym egzemplarzu, który należy wypełnić, a następnie dostarczyć do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim (pokój nr 13)

 

 

Termin i częstotliwość uiszczania opłat

 

 

Opłatę należy uiszczać za dany kwartał bez wezwania w terminie:

1) za I kwartał - do 15 marca,
2) za II kwartał - do 15 maja,
3) za III kwartał - do 15 września,
4) za IV kwartał - do 15 listopada.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości  uiszczać będą na konto bankowe Urzędu Gminy Szulborze Wielkie

51 8923 1050 0800 0420 2008 0145

  


 

 

 

SZKŁO (worki lub pojemniki)

 

 • nie tłucz szkła przed wrzuceniem do pojemnika
 • wrzucaj czyste opakowania wolne od zanieczyszczeń metalami
 • dokładne mycie szkła z resztek żywności nie jest konieczne, to samo dotyczy etykiet

 

 


 

PAPIER (worki lub pojemniki)

 • usuń zszywki, metalowe części i plastikowe opakowania
 • złóż na płasko pudła, pudełka oraz kartony
 • bardzo ważne jest, żeby papier nie był mokry – wilgotność to istotny parametr jego jakość

 

Wrzucamy

 

Nie wyrzucamy

 • gazety, czasopisma
 • książki, zeszyty
 • katalogi, prospekty
 • papierowe torby i worki
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania
 • papier szkolny i biurowy

 

 • kartonów i tektury pokrytych folią aluminiową, np. opakowania typu tetra pak po mleku, napojach
 • tłustego i zabrudzonego papieru np. papierowych opakowań po maśle, margarynie, twarogu
 • kalki, papieru termicznego i faksowego
 • tapet
 • odpadów higienicznych, np. wacików, podpasek, pieluch
 • prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów

 

PLASTIK (worki lub pojemniki)

 

 • zgnieć butelki plastikowe,
 • zdejmij nakrętki i krążki z szyjek
 • nie wyrzucaj opakowań z zawartością
 • mycie nie jest konieczne, ważne jest aby były względnie czyste

 

Wrzucamy

 

Nie wyrzucamy

 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe po napojach, np. typu PET
 • puste butelki plastikowe po kosmetykach, środkach czystości i chemii gospodarczej
 • plastikowe opakowania po żywności, np. po jogurtach, serkach, kefirach, margarynach
 • plastikowe zakrętki
 • folię i torebki z tworzyw sztucznych
 • opakowania z papieru powlekanego
 • opakowania po słodyczach, ciastkach, owocach, mrożonkach

 

 • butelek i opakowań po olejach spożywczych i samochodowych, silnikowych, smarach
 • styropianu, gum, baterii
 • butelek z jakąkolwiek zawartością
 • opakowań po środkach owadobójczych i chwastobójczych
 • sprzętu AGD
 • tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego
 • mokrych folii

 

 

 

 

 

 

 


 

METAL (worki lub pojemniki)

 

 • zgnieć aluminiowe puszki i opakowania
 • nie wyrzucaj opakowań z zawartością
 • mycie nie jest konieczne, ważne jest aby były względnie czyste

 

Wyrzucamy

 

Nie wyrzucamy

 • puszki po konserwach, karmie dla zwierząt
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych, np. zabawki
 • puszki po napojach

 

 • puszek po farbach
 • opakowań po aerozolach, lekach
 • sprzętu AGD

 

 

ODPADKI ORGANICZNE (worki lub pojemniki brązowe, kompostownik)

 

 • kompostuj odpadki organiczne
 • kompost to najtańszy materiał do użyźniania gleby
 • posługiwanie się nim jest bezpieczne – nie ma obawy zatrucia środowiska

Wyrzucamy

 

Nie wyrzucamy

 • odpady kuchenne (stałe)
 • skorupki jaj
 • odpadki z ryb, mięsa i drobne kości
 • skorupki orzechów
 • resztki owoców i warzyw
 • zepsutą żywność
 • kwiaty i pozostałości roślin
 • liście, trawę, Przycięte części drzew, krzewów
 • przycięte części drzew, krzewów
 • popiół drzewny

 

 • skórek,  resztek owoców z naklejkami
 • spinaczy od saszetek herbaty
 • resztek jedzenia w płynie
 • elementów szklanych
 • odpadów z tworzyw sztucznych
 • przedmiotów metalowych
 • papierosów i petów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady selektywnie zbierane należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujący sposób:

 • papier i tektura
 • tworzywo sztuczne typu PET, opakowania wielomateriałowe, metal
 • szkło
 • odpady ulegające biodegradacji