Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych
do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim

 

    Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. 2005 nr. 64 poz. 565) oraz Rozporządzeniem Prezesa Ministrów z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczenia dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. 2005 Nr. 200 poz. 1651) uruchomiono Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP).

 

Skrzynka ta działa w ramach rządowego projektu e-PUAP, który udostępnia platformę wymiany korespondencji elektronicznej na stronie www.epuap.gov.pl Obecna funkcjonalność skrzynki jest nieustannie poszerzana. Pieczę nad tym procesem sprawuje Departament ds. Informatyzacji przy MSWiA.

 

Aby używać systemu ePUAP do korespondencji z Urzędem Gminy Szulborze Wielkie należy:

 

1. Dokonać rejestracji i logowania na platformie www.epuap.gov.pl

    Instrukcja dotycząca zakładania konta 

 

2. Ze strony głównej platformy ePUAP przejść do zakładki Katalog Usług i wyszukać podmiot: Urząd Gminy Szulborze Wielkie       (Województwo Mazowieckie – powiat ostrowski)

    Instrukcja wyszukiwania podmiotów

 

3. Następnie po dokonaniu wyboru podmiotu pojawi się okno ze spisem dokumentów elektronicznych jakie można aktualnie przesyłać drogą cyfrową do danego urzędu. Po wybraniu odpowiedniej pozycji i zaznaczeniu opcji Szczegółowe Informacje zostaną Państwo przekierowani do strony z opisem danego dokumentu. Jeżeli są Państwo aktualnie zalogowani, w informacjach na temat dokumentu aktywna będzie opcja Przejdź do formularza, po wybraniu której będą mieli Państwo możliwość wypełnienia formularza elektronicznego. 

 

4. Ostatnim krokiem po wypełnieniu formularza, jest jego podpisanie za pomocą bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem. Po podpisaniu aktywowana zostanie opcja umożliwiająca wysłanie dokumentu. 

 

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

 

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes

 

2. Akceptowalne formaty załączników to:
a. DOC, RTF, ODT
b. XLS, ODS
c. CSV
d. TXT
e. GIF, TIF, BMP, JPG , PNG
f. PDF

g. ZIP, RAR (archiwa mogą zawierać wyłącznie akceptowalne formaty załączników)


 

3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB. 

 

4. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone