Aktualności

30 kwietnia 2019 08:21 | Aktualności

Informacja dla rolników dotyczaca wniosków o przyznanie płatności na rok 2019

Szanowni Rolnicy! W tym roku po raz drugi w historii obowiązującego w Polsce systemu dopłat bezpośrednich i obszarowych wnioski o przyznanie płatności należy złożyć obowiązkowo przez internet, za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zachęca,...

czytaj więcej »

24 kwietnia 2019 12:18 | Aktualności

Apel ARiMR

Nie wypalaj traw! Ustawa o ochronie przyrody zabrania wypalania łąk i pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, trzcinowisk i szuwarów. Natomiast ustawa o lasach zabrania wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych w lasach i na terenach...

czytaj więcej »

11 marca 2019 08:10 | Aktualności

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych. Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,...

czytaj więcej »

25 stycznia 2019 08:30 | Aktualności

Nowa wersja Płatnika - informacja dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco! Do Twojej dyspozycji udostępniliśmy już nową wersję programu Płatnik (wersja 10.02.002). Z tej wersji programu wszyscy użytkownicy powinni zacząć korzystać 26 stycznia 2019 r. Zachęcamy już teraz do zapoznania się ze zmianami w Płatniku i pobrania nowej wersji programu....

czytaj więcej »

24 stycznia 2019 20:25 | Aktualności

STATUTY SOŁECTW - konsultacje z mieszkańcami

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE z dnia 24 stycznia 2019r. Wójt Gminy Szulborze Wielkie zaprasza mieszkańców gminy do konsultacji, których przedmiotem jest wzorcowy projekt statutu wszystkich sołectw Gminy Szulborze Wielkie. Konsultacje obejmują obszar...

czytaj więcej »

21 stycznia 2019 15:04 | Aktualności

Zapytanie ofertowe - usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2019 r.”. W ofercie należy podać cenę brutto za 1 Mg utylizowanych odpadów azbestowych (bez ich demontażu) wraz z kosztami transportu...

czytaj więcej »

13 grudnia 2018 15:11 | Aktualności

Przetarg na sprzedaż drzewa na pniu

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż „drzewa na pniu” 1. Opis przedmiotu przetargu: sprzedaż drzewa na pniu wraz z uporządkowaniem terenu, w tym usunięcie karp i zakrzaczeń w miejscowości Mianówek, obręb ewidencyjny Leśniewo....

czytaj więcej »

11 grudnia 2018 12:37 | Aktualności

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Treść obwieszczenia znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »