Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze