Aktualności

14 stycznia 2020 09:19 | Aktualności

Zmiana numeru konta za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Szanowni Państwo,

         W związku ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 23 październik 2019 roku (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) ustawodawca nałożył na gminy obowiązek wyodrębnienia rachunku bankowego, na którym gromadzone będą środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym od dnia 1 stycznia 2020r. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wpłacać na konto o numerze:


51 8923 1050 0800 0420 2008 0145

Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej o/ Zaręby Kościelne 


Opłatę uiszcza się bez wezwania, w terminach:

1) za I kwartał - do 15 marca

2) za II kwartał - do 15 maja

3) za III kwartał - do 15 września

4) za IV kwartał - do 15 listopada

 

pozostałe opłaty (podatki, woda, opłaty skarbowe, osad) należy dokonywać na dotychczasowe konto nr:

59 8923 1050 0800 0420 2008 0001

Przeczytano: 642 razy.| Wydrukuj|Do góry