Wójt Gminy

Funkcję Wójta Gminy Szulborze Wielkie pełni:  Krzysztof Marian Michalec