Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

21 lutego 2017 09:59 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - ankieta

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym,...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 09:13 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej...

czytaj więcej »

09 stycznia 2017 12:55 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Pismo P. Lek.Wet. w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie ognisk Ptasiej Grypy

- Wg rozdzielnika- Nasz znak: PIW. ZOZ.5720.10.PO.2016 Dot. sprawy nr: pismo z dnia: Ostrów Mazowiecka 29 grudnia 2016 r. W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz pojawieniem...

czytaj więcej »

09 stycznia 2017 12:51 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie ognik Ptasiej Grypy

- Wg rozdzielnika- Nasz znak: PIW. ZOZ.5720.9.MK.2016 Dot. sprawy nr: pismo z dnia: Ostrów Mazowiecka 22 grudnia 2016 r. W związku pojawieniem się trzech kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz analizując...

czytaj więcej »

24 października 2016 08:22 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2016

Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2016 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie: 16 018,00 zł. Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że: ,,Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie...

czytaj więcej »