Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

09 stycznia 2017 12:51 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie ognik Ptasiej Grypy

 

- Wg rozdzielnika-

Nasz znak:

PIW. ZOZ.5720.9.MK.2016

Dot. sprawy nr:

 

pismo z dnia:

 

         

 

 

 

 

Ostrów Mazowiecka 22 grudnia 2016  r.

 

 

 

 

 

W związku pojawieniem się trzech kolejnych ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz analizując aktualną, i stale zmieniającą się sytuację epizootyczną w zakresie HPAI, a także potencjalne zagrożenie wystąpienia tej choroby u ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej, przesyła:

 

- Rozporządzenie MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091)

 

- Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii z 2.12.2016 r. w sprawie wystąpienia ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków podtypu H5N8 szóstego i siódmego ogniska w województwie lubuskim –oraz ósmego ogniska w województwie małopolskim

 

oraz prosi o bezzwłoczne przekazanie powyższych informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkim hodowcom drobiu, w tym prowadzącym tzw. chów przyzagrodowy, a także myśliwym na terenie powiatu Ostrów Mazowiecka.

Ze względu na zaistniałą sytuację, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej bardzo prosi o potraktowanie sprawy priorytetowo.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące HPAI znajdują się na stronach internetowych:

 1. Głównego Lekarza Weterynarii (http://www.wetgiw.gov.pl) oraz

 2. Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_a.php ) w zakładce: wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8

 

W razie jakichkolwiek wątpliwości w podnoszonej sprawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o kontakt: osobisty w siedzibie urzędu (w dni robocze od poniedziałku do piątku , w godz. 8:00- 15:00), telefoniczny, drogą poczty elektronicznej lub faksu.

 

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, e mail: gminaostrowmaz@home.pl, fax: 29 746-86-00

 2. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, e mail: poczta@ostrowmaz.pl , fax: 29 679-54-80

 3. Burmistrz Miasta i Gminy Brok, e mail: sekretariat@brok.pl , fax: 29 74-575-54

 4. Wójt Gminy Andrzejewo, gmina@andrzejewo.pl, fax: 86 271-70-03

 5. Wójt Gminy Boguty Pianki, ugbogut@wp.pl, fax: 86 277-50-03

 6. Wójt Gminy Małkinia Górna, poczta@malkiniagorna.pl, fax: 29 745-51-18

 7. Wójt Gminy Nur, ugnur@fastmail.pl, fax: 86 277-99-01

 8. Wójt Gminy Stary Lubotyń, gmina@lubotyn.pl , fax: 29 644-64-25

 9. Wójt Gminy Szulborze Wielkie, ugszukborze@hi.pl , fax: 86 475-40-75

 10. Wójt Gminy Wąsewo, wasewo@pro.onet.pl, fax: 86 645-80-01

 11. Wójt Gminy Zaręby Kościelne, ugzar@post.pl , fax: 86 270-62-00

 12. MODR TZD w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kochanowskiego 4 07-300 Ostrów Maz. , tzd.ostrow.maz@modr.mazowsze.p,

 13. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka 3-Maja 30 07-300 Ostrów Maz., ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

 14. a/a

   

  Do wiadomości

 1. Starosta Ostrowski: mail : kryzysowe@powiatostrowmaz.pl

 

Przeczytano: 644 razy.| Wydrukuj|Do góry