Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

09 stycznia 2017 12:55 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Pismo P. Lek.Wet. w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie ognisk Ptasiej Grypy

 

- Wg rozdzielnika-

Nasz znak:

PIW. ZOZ.5720.10.PO.2016

Dot. sprawy nr:

 

pismo z dnia:

 

         

 

 

 

 

Ostrów Mazowiecka 29 grudnia 2016  r.

 

 

 

 

 

 

 

W związku z zagrożeniem wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) oraz pojawieniem się kolejnych ognisk tej choroby na terenie Polski, w tym pierwszego przypadku ptasiej grypy u łabędzia niemego na terenie województwa mazowieckiego- powiat otwocki, a także stale zmieniającą się sytuacją epizootyczną w zakresie HPAI oraz potencjalnym zagrożeniem wystąpienia tej choroby u ptaków, na terenie powiatu ostrowskiego, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) przypomina, iż m.in. zgodnie z § 1 ust. 1 pkt. 1) lit. a) i b) Rozporządzenia MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091)

„1) zakazuje się:

a) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw, z wyłączeniem lotów treningowych lub lotów konkursowych gołębi,

b) przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków, o których mowa w lit. a, na targowiskach”

Biorąc pod uwagę powyższe zapisy cytowanego Rozporządzenia z 20.12.2016 r. PLW prosi o podjęcie działań zmierzających do egzekwowania ww. przepisów na terenie ewentualnie funkcjonujących targowisk przez odpowiednie służby (straż miejska/gminna) lub zarządców lub dzierżawców miejsc, w których odbywają się targowiska.

W wypadku stwierdzenia organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów z udziałem żywych kur, kaczek, gęsi, indyków, przepiórek, perlic, strusi oraz innych bezgrzebieniowców, gołębi, bażantów i kuropatw lub przechowywania i prezentacji w celu sprzedaży, oferowania do sprzedaży, sprzedaży, dostarczania oraz każdego innego sposobu zbycia ptaków na targowiskach, PLW prosi o bezzwłoczny kontakt wraz z przekazaniem tych informacji do właściwych organów ścigania.

Należy dodać, iż obowiązki, nakazy i zakazy wynikające z Rozporządzenia MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091) dotyczą wszystkich hodowców, niezależnie od ilości i gatunków utrzymywanych ptaków , w tym prowadzących tzw. przyzagrodowy chów drobiu.

Dodatkowe informacje dotyczące HPAI znajdują się na stronach internetowych:

 1. Głównego Lekarza Weterynarii (http://www.wetgiw.gov.pl) oraz

 2. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii (http://www.wiw.mazowsze.pl)

 3. Państwowego Instytutu Weterynarii – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach (http://www.piwet.pulawy.pl/piwet7/index_a.php ) w zakładce: wysoce zjadliwa grypa ptaków podtypu H5N8

 4. Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (http://www.ostrowmaz.piwet.net)

 

Jednocześnie PLW przesyła (w formie elektronicznej):

- Apel do hodowców drobiu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Oraz Głównego Lekarza Weterynarii dotyczący zagrożenia HPAI oraz zasadami w zakresie zapobiegania wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków,

- Rozporządzenie MR i RW z dn. 20 grudnia 2016r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U. z 2016 poz. 2091)

celem ewentualnego opublikowania na stronach internetowych urzędów miast/gmin oraz rozpowszechnienia powyższych informacji, w sposób zwyczajowo przyjęty, na terenie miast/gmin.

W razie jakichkolwiek wątpliwości w podnoszonej sprawie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej prosi o kontakt: osobisty w siedzibie urzędu (w dni robocze od poniedziałku do piątku , w godz. 8:00- 15:00), telefoniczny, drogą poczty elektronicznej lub faksu.

 

 

 

 

Otrzymują:

 

 1. Wójt Gminy Ostrów Mazowiecka, e mail: gminaostrowmaz@home.pl, fax: 29 746-86-00

 2. Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, e mail: poczta@ostrowmaz.pl , fax: 29 679-54-80

 3. Burmistrz Miasta i Gminy Brok, e mail: sekretariat@brok.pl , fax: 29 74-575-54

 4. Wójt Gminy Andrzejewo, gmina@andrzejewo.pl, fax: 86 271-70-03

 5. Wójt Gminy Boguty Pianki, ugbogut@wp.pl, fax: 86 277-50-03

 6. Wójt Gminy Małkinia Górna, poczta@malkiniagorna.pl, fax: 29 745-51-18

 7. Wójt Gminy Nur, ugnur@fastmail.pl, fax: 86 277-99-01

 8. Wójt Gminy Stary Lubotyń, gmina@lubotyn.pl , fax: 29 644-64-25

 9. Wójt Gminy Szulborze Wielkie, ugszukborze@hi.pl , fax: 86 475-40-75

 10. Wójt Gminy Wąsewo, wasewo@pro.onet.pl, fax: 86 645-80-01

 11. Wójt Gminy Zaręby Kościelne, ugzar@post.pl , fax: 86 270-62-00

 12. a/a

   

  Do wiadomości

 1. Starosta Ostrowski: mail : kryzysowe@powiatostrowmaz.pl

 2. MODR TZD w Ostrowi Mazowieckiej ul. Kochanowskiego 4 07-300 Ostrów Maz. , tzd.ostrow.maz@modr.mazowsze.p,

 3. Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka 3-Maja 30 07-300 Ostrów Maz., ostrow.maz@warszawa.lasy.gov.pl

Przeczytano: 625 razy.| Wydrukuj|Do góry