Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

25 sierpnia 2017 09:30 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Postanowienie w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Szulborze Wielkie, dnia 17.08.2017r. Śn.6220.2.2017 P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz....

czytaj więcej »

25 sierpnia 2017 09:29 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy

Szulborze Wielkie , dnia 17.08.2017r. Śn.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Działając na podstawie art. 34 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

czytaj więcej »

27 lipca 2017 08:42 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Ocena jakości wody za II kwartał 2017 roku

W załączeniu ocena jakości wody za II kwartał 2017 roku z wodociągu wiejskiego w Szulborzu

czytaj więcej »

25 lipca 2017 14:44 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim, ul. Szarych Szeregów 1, 07-324 Szulborze Wielkie I. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 09:59 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa - ankieta

Poczucie bezpieczeństwa należy do podstawowych potrzeb każdego człowieka i ma decydujący wpływ na funkcjonowanie każdej społeczności. Dlatego ważnym jest tworzenie narzędzi, które pozwolą na rzetelne i czytelne zidentyfikowanie i przedstawienie, w tym społecznościom lokalnym,...

czytaj więcej »

21 lutego 2017 09:13 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Zostań Stypendystą Programu „Marzenie o Nauce” (MoN)

ww.efc.edu.pl. Wyniki I fazy zostaną ogłoszone 13 kwietnia 2017 roku. Osoby zakwalifikowane otrzymają informację drogą mailową. Wybranych kandydatów odwiedzą osobiście w miejscu zamieszkania Koordynatorzy regionalni. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną opublikowane na stronie internetowej...

czytaj więcej »