Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

30 października 2017 10:31 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

INFORMACJA

Informujemy, że w dniu 03 listopada 2017 roku ( piątek ) Urząd Gminy Szulborze Wielkie będzie nieczynny.

czytaj więcej »

12 września 2017 11:14 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie

W załączeniu znajduje się Obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”

czytaj więcej »

12 września 2017 11:12 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

W załączeniu znajduje się opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie w sprawie braku konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi...

czytaj więcej »

12 września 2017 11:11 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Opinia sanitarna dla zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W

W załączeniu znajduje się opinia sanitarna o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2618W Szulborze Wielkie – Uścianek-Dębianka – do drogi krajowej nr 63”

czytaj więcej »

25 sierpnia 2017 09:30 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Postanowienie w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Szulborze Wielkie, dnia 17.08.2017r. Śn.6220.2.2017 P O S T A N O W I E N I E w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz....

czytaj więcej »

25 sierpnia 2017 09:29 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Obwieszczenie Wójta Gminy

Szulborze Wielkie , dnia 17.08.2017r. Śn.6220.2.2017 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Działając na podstawie art. 34 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku...

czytaj więcej »

27 lipca 2017 08:42 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Ocena jakości wody za II kwartał 2017 roku

W załączeniu ocena jakości wody za II kwartał 2017 roku z wodociągu wiejskiego w Szulborzu

czytaj więcej »

25 lipca 2017 14:44 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim

OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szulborzu Wielkim, ul. Szarych Szeregów 1, 07-324 Szulborze Wielkie I. Do konkursu może przystąpić osoba , która spełnia...

czytaj więcej »