Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

24 października 2016 08:22 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2016

 

Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w  2016 dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie:       16 018,00 zł.

Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że:

,,Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie  - dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w kwocie 16 018,00 zł, kwota 2 826,80 zł, została sfinansowana z budżetu gminy a   koszt całkowity zadania wyniósł 18 844,80 zł

Umowa została podpisana 05.08.2016 r. na dofinansowanie zadania pod nazwą ,, Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2016 r. Z pomocy skorzystało 20 właścicieli nieruchomości od których odebrano 62,40 Mg płyt azbestowo cementowych.

Gmina Szulborze Wielkie w 2016 r. korzystając z pomocy Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie realizuje "Plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szulborze Wielkie".

 

 

 

logo_1.jpg

Przeczytano: 670 razy.| Wydrukuj|Do góry