Przetargi

29 stycznia 2014 10:38 | Przetargi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)...

czytaj więcej »

23 października 2013 13:44 | Przetargi

dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugszulborze.pl Szulborze Wielkie: dokończenie zadania pn.: Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim Numer ogłoszenia: 432328 - 2013; data...

czytaj więcej »