Przetargi

09 stycznia 2015 13:25 | Przetargi

Termomodernizacja i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną

Szulborze Wielkie, 27-01-2014r. ZMIANA treści SIWZ Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pu

czytaj więcej »

09 maja 2014 13:46 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup Kolonia.

Szulborze Wielkie, dnia 09 maja 2014r. Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Fn.271.3.2014 &

czytaj więcej »

04 kwietnia 2014 14:35 | Przetargi

Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Słup Kolonia

Szulborze Wielkie: Przebudowa drogi gminnej Janczewo Wielkie - Słup Kolonia Numer ogłoszenia: 74243 - 2014; data zamieszczenia: 04.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I....

czytaj więcej »

04 kwietnia 2014 11:25 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - zakup mebli i wyposażenia

Zapytanie znajduje się w załączniku.

czytaj więcej »

07 marca 2014 14:55 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 – 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie, dnia 07 marca 2014r. Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Fn.271.2.2014 Wykonawcy (wszyscy) &n

czytaj więcej »

06 marca 2014 09:37 | Przetargi

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Szulborze Wielkie, dnia 05 marca 2014r. Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie 271-1/2014 Wykonawcy (wszyscy)

czytaj więcej »