Przetargi

07 marca 2014 14:55 | Przetargi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego – ulic Kolejowej i Nowej w miejscowości Szulborze Wielkie w lokalizacji roboczej km 0+000,00 – 0+709,00 gm. Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie, dnia 07 marca 2014r. Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Fn.271.2.2014 Wykonawcy (wszyscy) &n

czytaj więcej »

06 marca 2014 09:37 | Przetargi

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Szulborze Wielkie, dnia 05 marca 2014r. Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie 271-1/2014 Wykonawcy (wszyscy)

czytaj więcej »

29 stycznia 2014 10:38 | Przetargi

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907)...

czytaj więcej »

23 października 2013 13:44 | Przetargi

dokończenie zadania pn.: „Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim”

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ugszulborze.pl Szulborze Wielkie: dokończenie zadania pn.: Termomodernizacja i remont świetlicy wiejskiej w Szulborzu Wielkim Numer ogłoszenia: 432328 - 2013; data...

czytaj więcej »