Archiwum - Przetargi

13 marca 2014 14:25 | Przetargi

ZAPYTANIE OFERTOWE - Plac zabaw z bezpieczną nawierzchnią

W zawiązku z pytaniami wykonawców dotyczącymi bezpiecznej nawierzchni Zamawiający – Gmina Szulborze Wielkie wyjaśnia, że powierzchnia nawierzchni bezpiecznej musi obejmować co najmniej strefy bezpieczne wszystkich urządzeń i stanowić zwartą całość.

czytaj więcej »

16 lipca 2013 15:15 | Przetargi

Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła

Utworzenie szkolnego placu zabaw na terenie Zespołu Szkół w Szulborzu Wielkim w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 278566 - 2013; data zamieszczenia: 16.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie...

czytaj więcej »

09 lipca 2013 13:21 | Przetargi

Informacja o wyborze oferty: Modernizacja drogi gminnej przez wieś Godlewo-Gudosze

Szulborze Wielkie, dnia 09 lipca 2013r. Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Fn.271.2.2013 dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu&nbs

czytaj więcej »

18 czerwca 2013 14:00 | Przetargi

Informacja o wyborze oferty: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie, dnia 18 czerwca 2013r. Gmina Szulborze Wielkie ul. Romantyczna 2 07-324 Szulborze Wielkie Fn.271.1.2013

czytaj więcej »

18 czerwca 2013 13:30 | Przetargi

Modernizacja drogi gminnej przez wieś Godlewo-Gudosze

Dot. Przetargu nieograniczonego na „Modernizację drogi gminnej przez wieś Godlewo – Gudosze”. W związku z zapytaniem wykonawcy do przedmiotowego postępowania, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych...

czytaj więcej »

05 czerwca 2013 12:40 | Przetargi

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Szulborze Wielkie

Szulborze Wielkie: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Szulborze Wielkie Numer ogłoszenia: 216018 - 2013; data zamieszczenia: 05.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. ...

czytaj więcej »