Przetargi

27 lutego 2018 11:18 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

zapytanie ofertowe na odbiór azbestu

Szulborze Wielkie, dnia 2018-02-26

 

Śn.271.1.2018

 

 

 

 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

 

            Wójt Gminy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zadania pn. „Usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2018 r.”.

 

W ofercie należy podać cenę brutto za 1 Mg utylizowanych odpadów azbestowych (bez ich demontażu) wraz z kosztami transportu z miejsca składowania do miejsca unieszkodliwienia.

 

Termin realizacji zamówienia do dnia 30 września 2018

Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest Pan Kiełek Marcin, nr tel. (86) 475 40 75

 w. 21

Ofertę cenową w formie pisemnej należy przesłać do dnia 12.03.2018 r. na adres:

 

Urząd Gminy Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2

07-324 Szulborze Wielkie

 

w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na usunięcie azbestu z terenu gminy Szulborze Wielkie w 2018 r.”.

 

Ofertę można również złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy pokój nr 11

 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty stosowne zezwolenia na wytwarzanie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest.

 

 

Przeczytano: 591 razy.| Wydrukuj|Do góry