Archiwum - Komunikaty

05 sierpnia 2013 11:38 | Komunikaty

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w paliwie dla rolników

UWAGA ! ROLNICY UBIEGAJĄCY SIĘ O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2013r. OBOWIĄZANI SĄ DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO WRAZ

czytaj więcej »

24 września 2012 10:40 | Komunikaty

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY SPORZĄDZENIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Szulborze Wielkie 24.09.2012 OŚ.6730.1.2012 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Zgodnie z art. 63 ust.2 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu...

czytaj więcej »

25 lutego 2008 00:35 | Komunikaty

Ogłoszenie Wójta Gminy

OGŁOSZENIE Wójt Gminy Szulborze Wielkie uprzejmie informuje, że przystąpiono do opracowywania „ PLANU ODNOWY MIEJSCOWOŚCI SZULBORZE WIELKIE ” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 13 działanie Odnowa i rozwój wsi. Wszelkie uwagi i propozycje dotyczące...

czytaj więcej »

31 lipca 2007 00:35 | Komunikaty

Ogłoszenie o konkursie na dyrektora szkoły

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko: DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ W SZULBORZU WIELKIM 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania: 1) ukończyła studia wyższe magisterskie lub wyższe zawodowe albo też ukończyła...

czytaj więcej »

31 lipca 2007 00:35 | Komunikaty

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY SZULBORZE WIELKIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO I. Wójt Gminy Szulborze Wielkie przeznacza do sprzedaży: 1) Nieruchomość po byłej SKR położoną w obrębie wsi Gostkowo oznaczoną numerem 86/5 o powierzchni 0.6000...

czytaj więcej »