Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

09 lutego 2018 13:52 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Pismo Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa

Oddział Terenowy w Warszawie Wydział Rozwoju Rynków Rolnych

Warszawa, 2018-02-09

WAR.WRRR.7040.5.2018.SKA

 

 

 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego,

Mazowiecka Izba Rolnicza, Urzędy Gmin, Urzędy Miast

wg rozdzielnika

 

 

 

 

 

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Warszawie przesyła informację skierowaną do przedsiębiorców, którzy zgodnie z Ustawą z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2160) zobowiązani są do dokonywania wpłat na fundusze promocji.

Prosimy o rozpowszechnienie załączonej informacji wśród zainteresowanych przedsiębiorców min. przez jej wywieszenie na tablicach ogłoszeń i zamieszczenie na stronach internetowych Państwa Urzędów.Załącznik:

1. Informacja do przedsiębiorców dot. wpłat na fundusze promocji


 

 

 

00-095 Warszawa, PI. Bankowy 2 - (22) 635 10 00, www.kowr.gov.pl


 

Przeczytano: 353 razy.| Wydrukuj|Do góry