Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

29 stycznia 2018 14:26 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

 
 

 

 

 

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

REALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

 PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Badania skierowane do pań w wieku 25-59 lat, ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia, które w ciągu ostatnich
3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego. Panie z określonej grupy wiekowej mogą zgłaszać się bez skierowania. Badania wykonywane są przez lekarzy w ramach:

 

 • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Dubois 68

  tel. do rejestracji 29 746 21 48,

   

 • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej, ul. Biegańskiego 3

  tel. do rejestracji 509 899 137.

   

   

   


  PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

  Realizowany jest w Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Okrzei 8 przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.

  Program adresowany jest do osób dorosłych, nieposiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy,
  w tym – w szczególności:

 • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub,
 • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: długotrwałe bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwałą chorobę, uzależnienie od substancji psychoaktywnych, bezdomność.

W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza wywiad w kierunku gruźlicy wraz z wypełnieniem ankiety
oraz skierowania do dalszej diagnostyki leczenia w poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

 

 

 


 

PROFILATYKA I EDUKACJA ZMNIEJSZA RYZYKO ZACHOROWANIA, PRZECIWDZIAŁA POWSTANIU CHOROBY,

A WYKRYTA WE WCZESNYM STADIUM POZWALA PODJĄĆ WŁAŚCIWE LECZENIE I NIE POZWALA NA JEJ DALSZY ROZWÓJ

MOŻE PROWADZIĆ DO JEJ WYLECZENIA

 

KORZYSTAJMY Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 

DBAJMY O WŁASNE ZDROWIE

 

 

 

 

DYREKCJA SPZZOZ

 

Przeczytano: 393 razy.| Wydrukuj|Do góry