Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

18 stycznia 2018 12:03 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Pismo Naczelnika Urzędu Skarbowego do rolników i przedsiębiorców będących płatnikami VAT w sprawie JPK

NOWE OBOWIĄZKI PODATNIKÓW VAT

 

Od 1 stycznia 2018 r. wszystkie podmioty, które prowadzą działalność opodatkowaną  podatkiem VAT, w tym również rolnicy, mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji VAT (rejestr sprzedaży i zakupów VAT) i przesyłania jej do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT).

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Składa się z danych identyfikujących podatnika oraz danych, które dotyczą dokumentów sprzedażowych i zakupowych oraz odzwierciedla fakty zawarte w ewidencji sprzedaży i zakupów.

Dane z JPK_VAT powinny być zgodne z danymi ujętymi w deklaracji VAT.

JPK_VAT przesyła się wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Powyższe obowiązki dotyczą także rolników prowadzących działalność rolniczą, którzy są czynnymi, zarejestrowanymi podatnikami VAT.

Wprowadzenie obowiązku przesyłania JPK_VAT ma na celu zmniejszenie kosztów wypełniania obowiązków podatkowych przez podatników i ich kontrahentów, ograniczenie liczby oraz skrócenie czasu trwania kontroli i postępowań, uszczelnienie systemu podatkowego, eliminacja nieuczciwej konkurencji rynkowej.

Ta nowoczesna forma przekazywania danych zapewnia także szereg korzyści, z których najważniejsze to:

  1. Lepsza kontrola wewnętrzna w firmie;

  2. Odejście od wydruków papierowych;

  3. Skuteczniejsze eliminowanie nieuczciwych podatników;

  4. Uwiarygodnienie przedsiębiorcy w postrzeganiu przez partnerów handlowych.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronie internetowej: www.jpk.mf.gov.pl

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców, w tym również podmiotów prowadzących działalność rolniczą zapraszam na spotkania informacyjne nt. obowiązku przesyłania Jednolitego Pliku Kontrolnego,  które odbędą się w dniach 16 stycznia i 23 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w siedzibie Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Stanisława Duboisa 1.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc – 50 osób, zainteresowanych prosimy o wybór daty szkolenia i zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu na adres e-mail: us1416@mz.mofnet.gov.pl lub telefonicznie 29 645 20 80.

Przeczytano: 348 razy.| Wydrukuj|Do góry