Przetargi

08 listopada 2018 10:17 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Zapytanie ofertowe na zimowe odśnieżanie dróg gminnych w sezonie 2018/2019

Szulborze Wielkie, dnia 08.11.2018 r.

Gk.7226.15.2018

ZAPYTANIE OFERTOWE

 1. Zamawiający
  Gmina Szulborze Wielkie, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie
  tel./fax (86) 475 – 40 - 75, e-mail: ugszulborze@hi.pl, NIP: 759-17-43-066

 2. Tryb udzielenia zamówienia

  bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) przy uwzględnieniu zasady uczciwej konkurencji, gwarantującej wykonanie zadania w sposób efektywny, staranny i terminowy.

 3. Opis przedmiotu zamówienia

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi zimowego utrzymania w zakresie odśnieżania dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Szulborze Wielkie następującym sprzętem:

 • zgarniacz ciągnikowy lub pług, równiarka, koparka i inny ciężki sprzęt pomocniczy.

 1. Termin realizacji zamówienia

  od dnia podpisania umowy do dnia 30.04.2019 r. Zastrzega się możliwość przedłużenia świadczenia usługi na drogach, w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych.

 2. Kryteria wyboru oferty

  Zamawiający dokona wyboru oferty Wykonawcy, biorąc pod uwagę zakres oferowanych usług oraz cenę.

 3. Złożenie oferty

  Oferty należy sporządzić według załączonego formularza ofertowego, a następnie złożyć do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim w terminie do dnia 16  listopada 2018 r. (piątek) do godz. 14:00, za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub dostarczyć bezpośrednio do zamawiającego, opatrzone napisem „Odśnieżanie dróg gminnych w sezonie zimowym 2018/2019 na terenie gminy Szulborze Wielkie”. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu 16 listopada 2018 r. o godzinie 14:15.

 

 

 

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania do zawarcia umowy.

Przeczytano: 495 razy.| Wydrukuj|Do góry