Aktualności

31 sierpnia 2016 09:14 | Aktualności

INFORMACJA PUP w OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

INFORMUJE

 

o możliwości ubiegania się w 2016 roku o przyznanie środków finansowych na n/w formy wsparcia, gdzie:

 

  1. wnioski składają pracodawcy lub przedsiębiorcy:

  1. refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego do wysokości 21.000 zł,

  2. refundacja kosztów zatrudnienia skierowanych osób bezrobotnych do 30 roku życia do wysokości 1.830 zł wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne za każdy miesiąc przez 12 m-cy, z obowiązkiem utrzymania zatrudnienia na tym stanowisku pracy przez 25 m-cy.    

     

  1. wnioski składają osoby bezrobotne:

  • przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej – do wysokości 20.000 zł.

 

!!!  UWAGA  !!!

Formy wskazane w pkt 1a i 2 skierowane są do osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy, będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy (zgodnie z art. 49 pkt 2 – 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) oraz osób do 30 roku życia, a forma wsparcia wskazana w pkt 1b wyłącznie dla osób  bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy w wieku do 30 roku życia.

 

 

 

 

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej: jednorazowe środki – pokój 19 – tel. 508 027515, refundacja kosztów wyposażenia stanowisk pracy, refundacja kosztów zatrudnienia os. do 30 rż – pokój 21 – tel. 508 027444.

 

Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51,

druki wniosków do pobrania na stronie internetowej Urzędu: ostrowmazowiecka.praca.gov.pl

Przeczytano: 611 razy.| Wydrukuj|Do góry