Aktualności

02 listopada 2020 08:28 | Aktualności

Konsultacje projektu „Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035”

 

 

 

Zapraszamy do udziału w konsultacjach projektu  „Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035”. Konsultacje adresowane są do wszystkich mieszkańców naszego powiatu, a w szczególności tych, zainteresowanych tematyką pojazdów elektrycznych, mobilności i transportu.

Elektromobilność to jeden z kluczowych tematów rozwoju współczesnej motoryzacji. W wielu Państwach zachęca się obywateli do nabywania pojazdów napędzanych prądem, poprzez system dopłat i przywilejów (np. darmowe parkowanie). Również w Polsce podejmowane są działania, zmierzające do stworzenia w sektorze transportowym warunków dla rozwoju elektromobilności
oraz paliw alternatywnych takich jak wodór, czy gaz ziemny (CNG/LNG). Szczególnie istotny jest okres  lat 2021-2027, gdyż  budżetu Unii Europejskiej zawierać będzie wtedy dużą pulę środków na ochronę środowiska i poprawę jakości powietrza - w tym elektromobilność.

Strategia Rozwoju Elektromobilności jest dokumentem określającym, jakie działania  w perspektywie najbliższych 15 lat trzeba podjąć, aby wdrożyć i upowszechnić elektromobilność w Powiecie Ostrowskim. Strategia zakłada m.in.:

  • rozbudowę infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych;
  • rozwój systemu dróg rowerowych;
  • rozwój sieci publicznych wypożyczalni rowerów miejskich i pojazdów elektrycznych;
  • modernizacje przystanków miejskich oraz rozwój infrastruktury tzw. SMART-CITY.

Konsultacje społeczne trwać będą od 28 października do 8 listopada 2020 r.

Uwagi do projektu Strategii mogą być zgłaszane poprzez anonimowy formularz (ankietę):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd29vq_e8Gw2cRYZSeofI3HhEiETg9fXA-INFcQLfexS7bN7w/viewform

Ponadto w ramach konsultacji odbędą się również trzy spotkania konsultacyjne w formie webinarium on-line:

  • 4 listopada 2020 r. o godz. 10.00 wprowadzające w tematykę elektromobilności i treść Strategii rozwoju elektromobilności na terenie Powiatu Ostrowskiego;
  • 5 listopada 2020 r. o godz. 10.00 na temat dostępnych dofinansowań i opłacalności zakupu pojazdów elektrycznych, do udziału w webinarium zachęcamy w szczególności lokalnych przedsiębiorców;
  • 5 listopada 2020 r. o godz. 17.00 na temat dostępnych dofinansowań i opłacalności zakupu pojazdów elektrycznych. Do udziału w tym webinarium zachęcamy w szczególności lokalnych przedsiębiorców.

Webinary będą prowadzone będą na platformie Facebook, w czasie spotkania będzie możliwość zadawania wszelkich pytań związanych z elektromobilnością poprzez czat.

Czas trwania webinarium: ok. 45 minut.

Więcej informacji na temat Strategii, konsultacji oraz samej elektromobilności znaleźć można na profilu Facebook Strategii:

https://www.facebook.com/Strategia-Rozwoju-Elektromobilności-na-terenie-Powiatu-Ostrowskiego-110309410869172

Opracowanie Strategii Rozwoju Elektromobilności, finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności.

STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI
na terenie Powiatu Ostrowskiego na lata 2020 - 2035

Przeczytano: 73 razy.| Wydrukuj|Do góry