Aktualności

09 września 2020 14:58 | Aktualności

Informacja o konieczności złożenia nowej deklaracji śmieciowej

Urząd Gminy Szulborze Wielkie informuje, że od 1 września 2020 r. zmienia się system naliczania opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zmianie ulega metoda oraz stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wysokość opłaty będzie liczona od jednego mieszkańca, a nie jak dotychczas od gospodarstwa domowego.

W związku z powyższymi zmianami każdy właściciel nieruchomości,
do dnia 18 września  2020 r. jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nową deklarację  można złożyć na cztery sposoby:

A. Wypełnić elektronicznie za pośrednictwem platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, Cyfrowego Urzędu lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne;

B. Pobrać formularz do druku ze strony www.ugszulborze.pl i po wypełnieniu deklaracji przesłać podpisaną deklarację pocztą na adres: Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie ;

C. Pobrać formularz do druku ze strony www.ugszulborze.pl  i po wypełnieniu złożyć deklarację do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2, 07-324 Szulborze Wielkie ;

D. Deklaracja również zostanie dostarczona przez Urząd Gminy na teren posesji i po wypełnieniu należy złożyć ją do Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim, ul. Romantyczna 2,
07-324 Szulborze Wielkie ;

Termin płatności oraz numer konta do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie.

Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać m. in. telefonicznie pod
nr tel. 86 475 40 73, e-mail: srodowiskougszulborze@interia.pl

Nowe stawki obowiązujące od 1 września 2020 r.:

- 12,00 zł miesięcznie od mieszkańca zamieszkującego nieruchomość,

- częściowe zwolnienie w wysokości 1 zł/osobę w przypadku posiadania kompostownika

W przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, administracyjnie naliczona zostanie opłata podwyższona równa dwukrotności opłaty podstawowej.

Przeczytano: 169 razy.| Wydrukuj|Do góry