Aktualności

28 sierpnia 2020 14:35 | Aktualności

Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek

bez_tytulu.jpg


Gmina Szulborze Wielkie zakończyła prace związane z realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Mianówek w lokalizacji 0+431,30 – 0+838,51” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. Budowa drogi gminnej bezpośrednio wpłynie na skrócenie czasu dojazdu mieszkańcom Mianówka do obiektów użyteczności publicznej. W ramach zadania na odcinku o długości 407,21 m wykonano nawierzchnię bitumiczną, pobocza i zjazdy z kruszywa. Łączny koszt zadania wyniósł 351 965,67 zł, w tym kwota dofinansowania inwestycji wyniosła 173 500,00 zł. Przedsięwzięcie zostało zrealizowane z udziałem środków unijnych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „ZIELONE SIOŁO”. Zadanie  wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. w Ostrowi Mazowieckiej.


20200818_083729.jpg

 


Przeczytano: 126 razy.| Wydrukuj|Do góry