Aktualności

28 października 2019 13:47 | Aktualności

Uroczyste otwarcie dróg gminnych i drogi powiatowej w gminie Szulborze Wielkie

W dniu 22 października br. nastąpiło uroczyste otwarcie nowo wybudowanych dróg gminnych i drogi powiatowej na terenie gminy Szulborze Wielkie.

 

W ramach inwestycji pod nazwą  „Przebudowa dróg gminnych Słup - Godlewo-Gudosze i Helenowo - Brulino-Lipskie” została wykonana na długości ok. 4  km nawierzchnia z betonu asfaltowego. Inwestycja została dofinansowana ze środków z budżetu Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł 3 mln 370 tys. złotych, z czego blisko 1 milion 600 tysięcy  złotych to środki pozyskane z PROW. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych "MIKST" z siedzibą w Węgrowie.

 

W ramach zrealizowanej inwestycji pod nazwą  „Przebudowa drogi powiatowej nr 2612W granica województwa - Szulborze Wielkie - Zaręby Kościelne - Chmielewo”, przebudowano drogę powiatową na odcinku o długości 4,2 km. Całkowita wartość inwestycji wyniosła nieco ponad 6 milionów złotych, w tym kwota dofinansowania inwestycji z Funduszu Dróg Samorządowych to ok. 3 mln zł, natomiast z budżetu Gminy Szulborze Wielkie ok. 1,5 mln zł, pozostałe środki pochodzą z budżetu powiatu. Zadanie wykonała firma Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej.

 

Powstała infrastruktura drogowa stanowi część ciągu komunikacyjnego łączącego miejscowości Gminy Szulborze Wielkie z siecią dróg krajowych i wojewódzkich poprzez bezpośrednie włączenie do drogi krajowej nr 63 i drogi wojewódzkiej nr 690 na terenie województwa podlaskiego, w miejscowości Czyżew. Droga ta będzie wykorzystywana w znaczącym stopniu zarówno przez lokalną społeczność z terenu gminy Szulborze Wielkie, jak i innych mieszkańców powiatu ostrowskiego i wysokomazowieckiego.

 

Warto również wspomnieć, że Gmina Szulborze Wielkie znalazła się w pierwszej dziesiątce Rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA „Ranking wykorzystania środków europejskich na inwestycje transportowe 2014–2018”. Zestawienie prezentuje dotacje ze środków europejskich, z  jakich korzystały samorządy w Polsce od 2014 roku (od momentu rozpoczęcia trwającej cały czas perspektywy budżetowej UE), przeznaczonych na inwestycje transportowe. Gmina Szulborze Wielkie, w kategorii gminy wiejskie, zajęła wysokie 9 miejsce w kraju (na 1549 gmin wiejskich ujętych w rankingu), uzyskując wynik 912,35 zł dotacji na inwestycje drogowe w przeliczeniu na 1 mieszkańca gminy. Wśród 228 gmin wiejskich województwa mazowieckiego Gmina Szulborze Wielkie zajęła 2 miejsce. W dniu 2 października 2019 roku podczas  uroczystej gali XVII Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach Wójt Gminy Krzysztof Michalec odebrał pamiątkowe wyróżnienie z tej okazji.

Przeczytano: 572 razy.| Wydrukuj|Do góry

Zdjęcia: