Aktualności

12 lipca 2019 14:22 | Aktualności

Audyt Krajobrazowy Województwa Mazowieckiego

Celem poznania opinii mieszkańców Mazowsza na temat ich krajobrazu pospolitego w załączeniu zamieszczam ankietę z prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania w niej zawarte.
Państwa odpowiedzi posłużą identyfikacji tych obszarów w opracowywanym przez Samorząd Województwa dokumencie.

Proszę o przesłanie odpowiedzi drogą elektroniczną na adresy: biuro@mbpr.pl i awaszczuk@mbpr.pl w terminie do 20 lipca 2019 r.

Przeczytano: 338 razy.| Wydrukuj|Do góry