Aktualności

17 czerwca 2019 08:34 | Aktualności

Informacja PCPR w Ostrowi Mazowieckiej skierowana do osób niepełnosprawnych 
 
 
 s.jpgn.jpg
 
 

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej

informuje osoby niepełnosprawne o możliwości uzyskania dofinansowania

ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

w ramach programu Aktywny Samorząd realizowanego w Powiecie Ostrowskim

 

 

W ramach programu można uzyskać dofinansowanie:

1. do uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym(moduł II programu) - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności – termin składania wniosków do 10 października,

 

2. do zakupu i montażu oprzyrządowania do posiadanegosamochodu - osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu oraz narządu słuchu,

 

3. do uzyskania prawa jazdy- osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu oraz schorzeń narządu słuchu

 

4. do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania - osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń obu kończyn górnych lub wzroku oraz osoby posiadające umiarkowany stopień niepełnosprawności w powodu schorzeń narządu wzroku, a także osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu słuchu

 

5. do szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania – osoby, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu do zakupu sprzętu elektronicznego,

 

6. do utrzymania sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego– osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, które otrzymały dofinansowanie w ramach programu do zakupu sprzętu elektronicznego,

 

7. do utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności,

 

8. do zakupu i naprawy protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności,

 

9. do zakupu skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego– osoby posiadające znaczny stopień niepełnosprawności z powodu schorzeń narządu ruchu powodujących problemy w samodzielnym przemieszczaniu się

 

10. do opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki)- osoby posiadające znaczny i umiarkowany stopień niepełnosprawności zatrudnione lub zarejestrowane w urzędzie pracy

 

Dofinansowania określone w punktach 2, 4, 5, 6, 7, 9 dotyczy także dzieci w wieku do 18 roku życia.

 

Termin składania wniosków w ramach pkt. 2 -10 do 31 sierpnia 2019

 

 

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Widnichowskiej 20, pod numerem telefonu 29 645 53 98 w. 22 oraz na stronie internetowej www.pcprostrowmaz.pl lub www.pfron.org.pl

Przeczytano: 316 razy.| Wydrukuj|Do góry