Aktualności

24 stycznia 2018 14:44 | Aktualności

PISMO GUS W WARSZAWIE W SPRAWIE BADAŃ ANKIETOWYCH

URZĄD STATYSTYCZNY w WARSZAWIE

 

 

 

02-134 WARSZAWA, ul. 1 Sierpnia 21

Tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12, fax. 22 846 76 67, e-mail: SekretariatUSWAW@stat.gov.pl

 

 

 

     Szanowni Państwo

 

 

 

Wasze pismo z dnia:

Znak:  

Nasz znak:

Data:

 

 

WAW-OR.0652.4.2018

15-01-2018

         

 

Sprawa: promocja badań ankietowych

 

Urząd Statystyczny w Warszawie realizuje prowadzone przez Główny Urząd Statystyczny badania ankietowe. Mają one charakter reprezentacyjny, co oznacza, że udział w nich biorą wylosowane gospodarstwa domowe lub rolne. Na wysoką jakość wyników ma wpływ uczestnictwo w badaniach wszystkich wylosowanych gospodarstw oraz udzielenie wyczerpujących odpowiedzi.

 

Przez cały rok, równocześnie, prowadzonych jest wiele badań. Stopień ich realizacji i dane pozyskane z każdego gospodarstwa (nawet jednoosobowego) są istotne dla całego procesu badawczego i jakości pozyskanych informacji. Aktywny udział w badaniach przekłada się na wielkość wskaźników ekonomicznych m.in. umożliwiających ocenę sytuacji społeczno-gospodarczej, wspierających proces monitorowania i oceny skuteczności podejmowanych działań (w tym na poziomie regionalnym). Wyniki badań ankietowych wykorzystywane są do analiz w zakresie rynku pracy, warunków życia ludności, określania poziomu ubóstwa, pośrednio do waloryzacji rent i emerytur, czy ustalania płacy minimalnej, a także do pozyskiwania środków na inwestycję przez jednostki samorządu terytorialnego.

 

W trosce o kompletność wyników badań zwracamy się z prośbą o wsparcie akcji informacyjnej poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Państwa instytucji (w zakładce Aktualności) Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku (załącznik 1). Okazane wparcie jest kluczowym elementem w budowaniu, wśród mieszkańców Państwa regionu, świadomości o badaniach prowadzonych na terenie województwa mazowieckiego, a także pośrednio daje możliwość uczestnictwa w kształtowaniu procesów społecznych i gospodarczych zachodzących
w kraju i regionie.

 

Zachęcamy do skorzystania ze Statystycznego Vademecum Samorządowca, w którym znajdują się podstawowe informacje na temat Państwa miasta, gminy, powiatu, dzielnicy, regionu i województwa. Baza dostępna jest pod adresem http://warszawa.stat.gov.pl/statystyczne-vademecum-samorzadowca/.

 

Zapraszamy również na bezpłatne szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Szczegóły
i aktualne terminy dostępne są na naszej stronie internetowej
http://warszawa.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/pracownicy-administracji-publicznej/

 

Serdecznie dziękujemy za przychylne ustosunkowanie się do naszej prośby.

 zastępca dyrektora

 

  Agnieszka Ajdyn

 

Załącznik:

  1. Kalendarium statystycznych badań ankietowych w 2018 roku

    Sprawę prowadzi: Magdalena Bzymek tel. 22 464-21-17

Przeczytano: 397 razy.| Wydrukuj|Do góry