Aktualności

17 lipca 2017 13:57 | Aktualności

Pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Maz. w sprawie ASF

W związku ze stwierdzeniem kolejnych ognisk (dot. świń) lub przypadków (dot. dzików) afrykańskiego pomoru świń (ASF) na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej (PLW) informuje, iż Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 5 lipca 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1333) dokonano nowelizacji przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. poz. 711, z 2016 . poz. 1295, 1770 i 1797 oraz z 2017 r. poz. 1036)

Ww. rozporządzenie wprowadziło szereg zmian dotyczących m.in. hodowców świń utrzymujących zwierzęta na obszarach: ochronnych (strefa tzw. żółta) , objętych ograniczeniami (strefa czerwona) oraz zagrożenia (strefa tzw. niebieska)

Z uwagi na fakt, iż powiat ostrowski w całości znajduje się na obszarze ochronnym - w strefie „żółtej” PLW przekazuje- w załączeniu- fragmenty istotnych wskazówek dotyczących wymogów w zakresie zapobiegania ASF, w oparciu o ww. rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z 5 lipca 2017 r.

W załączeniu do niniejszej informacji znajdują pismo Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ostrowi Mazowieckiej nr PIW. ZOZ.5201.47.PO.2017 z dnia 12 lipca 2017 roku wraz z załącznikiem

Przeczytano: 451 razy.| Wydrukuj|Do góry