Aktualności

08 czerwca 2017 09:50 | Aktualności

Informacja PUP w sprawie Aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych

 

 

 

 


Program na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, finansowany z rezerwy Funduszu Pracy, skierowany

do osób długotrwale bezrobotnych  (049)

 

 

POWIATOWY URZĄD PRACY

W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

 

INFORMUJE

iż pozyskał środki finansowe

z rezerwy Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej

na realizację programu aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych, tj.: pozostających w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego dorosłych).

 

 

W ramach programu przewiduje się do realizacji następujące formy aktywizacji: 

 • pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe dla wszystkich uczestników programu,

 • przyznawanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej, dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II lub w uzasadnionych przypadkach I profil pomocy,

 • refundacja pracodawcy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, dla osób bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy,

 • staże, dla bezrobotnych, dla których ustalono II profil pomocy.

   

  Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej: jednorazowe środki – pokój 19 – tel. 508 027515, wyposażenie stanowiska pracy – pokój 21 – tel. 508 027444, staże – pokój 20 – tel. 508 027409, 507 106962, oraz koordynator  programu – pokój 19 – tel. 508 027545.

   

  Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 55

  Tel. 029 745 33 93, 029 745 21 51,

  e-mail: pupom@post.pl; http://ostrowmazowiecka.praca.gov.pl/

Przeczytano: 500 razy.| Wydrukuj|Do góry