Aktualności

02 grudnia 2016 14:47 | Aktualności

PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

BEZPŁATNE PROGRAMY PROFILAKTYCZNE REALIZOWANE PRZEZ SPZZOZ W OSTROWI MAZOWIECKIEJ

PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY

Badania skierowane dla pań w wieku 25-59 lat, ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia, które w ciągu ostatnich 3 lat nie miały wykonanego badania cytologicznego. Nie jest wymagane skierowanie. Badania wykonywane są w:

  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Ostrowi Mazowieckiej ul. Duboisa 68

tel. do rejestracji 29 746 21 48

  • Poradni Ginekologiczno-Położniczej w Małkini Górnej ul. Biegańskiego 3 tel. do rejestracji 509 899 137

PROGRAM PROFILAKTYKI GRUŹLICY

realizowany jest w Powiatowej Przychodni Zdrowia w Ostrowi Mazowieckiej ul.Okrzei 8

przez pielęgniarki POZ wobec osób zadeklarowanych na ich listę.

Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym - w szczególności:

  • osób, które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą lub.

  • osób, u których stwierdza się przynajmniej jedną z następujących okoliczności usposabiających: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym i/lub narkomanią, bezdomny;

    W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

PROFILATYKA ZMNIEJSZA RYZYKO ZACHOROWANIA,
PRZECIWDZIAŁA POWSTANIU CHOROBY
A WYKRYTA WE WCZESNYM STADIUM POZWALA PODJĄĆ
WŁAŚCIWE LECZENIE I NIE POZWALA NA JEJ DALSZY ROZWÓJ
MOŻE PROWADZIĆ DO JEJ WYLECZENIA

KORZYSTAJMY Z PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH
DBAJMY O WŁASNE ZDROWIE

DYREKCJA SPZZOZ

Opracowała: Sekcja Kontraktowania i Organizacji Świadczeń SPZZOZ w Ostrowi Mazowieckiej

Przeczytano: 702 razy.| Wydrukuj|Do góry