Aktualności

18 października 2016 10:13 | Aktualności

Film instruktarzowy dotyczący ASF


 

Starosta ostrowski

 

          

 


07-300 Ostrów Mazowiecka; ul.3 Maja 68; tel. / fax.  .(0...29) 645 71 04; e-mail: kryzysowe@powiatostrowmaz.pl

 

 

ZK.5535.10.2016                                                    Ostrów Mazowiecka.12.10.2016 r.

 

 Pan / Pani

Burmistrz / Wójt

Komendant / Dyrektor / Nadleśniczy

(wszyscy wg rozdzielnika)

 

 

 

Szanowni Państwo !

 

Uprzejmie informuję, że dnia 8 października br. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1644) uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń. (Dz. U. z 2016 r. poz.1566). W praktyce oznacza to zniknięcie „strefy paskowanej” i powrót do wymogów i restrykcji obowiązujących w związku z wyznaczeniem w Polsce obszaru zagrożenia, obszaru objętego ograniczeniami

i obszaru ochronnego. Powiatowy Lekarz Weterynarii pragnie jednakże zwrócić uwagę, iż wokół niektórych ognisk ASF nadal obowiązują restrykcje opisane w rozporządzeniach Wojewody Mazowieckiego.

Dodatkowo przesyłam link do filmu edukacyjnego dotyczącego ASF, jednocześnie proszę o umieszczenie filmu na stronach internetowych urzędów (zgoda na kopiowanie/przetwarzanie w załączeniu do pisma).

W załączeniu także przesyłam informacje PIW-PIB w Puławach z filmem edukacyjnym pt. „Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą” oraz adresy, pod którymi film jest dostępny:

Bardzo proszę o bezzwłoczne przekazanie powyższej informacji hodowcom trzody chlewnej oraz podmiotom związanym w jakikolwiek sposób z hodowlą świń w sposób zwyczajowy.

W razie wątpliwości w powyższej sprawie, proszę kontaktować się z Powiatowym Lekarzem Weterynarii.

 

Załączniki:

1. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 października 2016 r. uchylające rozporządzenie w sprawie środków podejmowanych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się afrykańskiego pomoru świń.

2. Zgoda na kopiowanie oraz przetwarzanie filmu pt. „Afrykański pomór świń - zasady ochrony świń przed chorobą”.

 

Z poważaniem

 

Sprawę prowadzi:

Józef Marek Jastrzębski

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego,

Obrony Cywilnej i Spraw Obronnych.

tel. 29/ 645 71 04

Przeczytano: 655 razy.| Wydrukuj|Do góry