Aktualności

13 maja 2016 11:13 | Aktualności

Obwieszczenie o wyłożeniu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie miejscowości Gostkowo oraz Helenowo, gmina Szulborze Wielkie oraz o przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Na podstawie art. 17 pkt 9...

czytaj więcej »

31 marca 2016 08:47 | Aktualności

Przetarg na sprzedaż nieruchomości w Godlewie - Gudoszach

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godlewo-Gudosze oznaczonej nr działki 22/3 o powierzchni 0.6974 ha. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej prowadzona jest księga wieczysta...

czytaj więcej »

15 lutego 2016 08:22 | Aktualności

Nadzwyczajne wsparcie w sektorze mleka i wieprzowiny

W związku z pismem otrzymanym z ARR w sprawie nadzwyczajnego wsparcia w sektorach hodowlanych w załączeniu przesyłam je z prośbą o rozpowszechnienie poprzez sołtysów wśród rolników. Pismo w załączeniu do niniejszej informacji

czytaj więcej »

28 stycznia 2016 12:32 | Aktualności

Obwieszczenie o zawieszeniu postępowania

W załączeniu obwieszczenie Wójta Gminy Szulborze Wielkie w sprawie zawieszenia postępowania na budowę elektrowni wiatrowej GOSTKOWO

czytaj więcej »

20 stycznia 2016 09:36 | Aktualności

Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowi Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowi Mazowieckiej informuje iż posiada środki finansowe na realizację nowego instrumentu rynku pracy skierowanego do osób bezrobotnych w wieku do 30 roku życia posiadających II profil pomocy, w ramach którego: Starosta może zrefundować przez...

czytaj więcej »

04 stycznia 2016 12:15 | Aktualności

NOWE WZORY FORMULARZY PODATKOWYCH NA 2016 ROK

NOWE WZORY INFORMACJI I DEKLARACJI PODATKOWYCH NA 2016 ROK Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim informuje, że z dniem 1 stycznia 2016 roku zmieniły się wzory informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących w 2016 roku. Uchwała w sprawie nowych wzorów formularzy znajduje się w załączniku...

czytaj więcej »

30 listopada 2015 15:23 | Aktualności

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

W załączeniu Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 260917W Mianówek - Leśniewo

czytaj więcej »

30 listopada 2015 15:19 | Aktualności

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postępowania

W załączeniu obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 260918W Leśniewo - Świerże Leśniewek

czytaj więcej »

20 listopada 2015 10:13 | Aktualności

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Elektrownia Wiatrowa Gostkowo

Śn.6220.02.2015 Szulborze Wielkie, dn. 18.11.2015r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji...

czytaj więcej »

20 listopada 2015 10:10 | Aktualności

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Janczewo Wielkie

Śn.6220.5.2014/2015 Szulborze Wielkie, dn. 18.11.2015r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji...

czytaj więcej »