Aktualności

20 listopada 2015 10:13 | Aktualności

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Elektrownia Wiatrowa Gostkowo

Śn.6220.02.2015 Szulborze Wielkie, dn. 18.11.2015r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji...

czytaj więcej »

20 listopada 2015 10:10 | Aktualności

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Janczewo Wielkie

Śn.6220.5.2014/2015 Szulborze Wielkie, dn. 18.11.2015r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 11:19 | Aktualności

Remont kortu tenisowego

Nasza gmina wzbogaciła się o kolejny nowy obiekt sportowo- rekreacyjny. Remont kortu tenisowego był możliwy dzięki finansowemu wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach tzw. małych projektów. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł...

czytaj więcej »

02 stycznia 2015 11:59 | Aktualności

Podatki 2015

Informacja Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim informuje, że na stronie internetowej urzędu w zakładce druki do pobrania znajdują się deklaracje podatkowe, które obowiązują w 2015 roku. W wyżej wymienionej zakładce zamieszczone są również: - Uchwała Nr 141/XXXIII/2014 Rady Gminy...

czytaj więcej »

04 kwietnia 2014 08:38 | Aktualności

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE O WYDANIU POSTANOWIENIA W SPRAWIE BRAKU POTRZEBY SPORZĄDZANIA RAPORTU O ODDZIAŁYWANIU PRZEDSIĘWZIĘCIA NA ŚRODOWISKO

Szulborze Wielkie 01.04.2014r. Gk.6730.01.2014 OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE o wydaniu postanowienia w sprawie braku potrzeby sporządzania raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks...

czytaj więcej »

15 lutego 2013 10:20 | Aktualności

Informacja dotycząca uzyskania przez Gminę Szulborze Wielkie tytułu „Mazowieckiej Gminy na 5!”.

Informacja dotycząca uzyskania przez Gminę Szulborze Wielkie tytułu „Mazowieckiej Gminy na 5!”. Gmina Szulborze Wielkie w roku 2012 brała udział w rankingu przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa...

czytaj więcej »