Aktualności

30 listopada 2015 15:23 | Aktualności

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego

W załączeniu Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie drogi gminnej nr 260917W Mianówek - Leśniewo

czytaj więcej »

30 listopada 2015 15:19 | Aktualności

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postępowania

W załączeniu obwieszczenie Starosty Ostrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 260918W Leśniewo - Świerże Leśniewek

czytaj więcej »

20 listopada 2015 10:13 | Aktualności

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Elektrownia Wiatrowa Gostkowo

Śn.6220.02.2015 Szulborze Wielkie, dn. 18.11.2015r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji...

czytaj więcej »

20 listopada 2015 10:10 | Aktualności

Zawiadomienie o zebraniu materiału dowodowego Janczewo Wielkie

Śn.6220.5.2014/2015 Szulborze Wielkie, dn. 18.11.2015r. OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2013 r. poz. 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji...

czytaj więcej »

21 stycznia 2015 11:19 | Aktualności

Remont kortu tenisowego

Nasza gmina wzbogaciła się o kolejny nowy obiekt sportowo- rekreacyjny. Remont kortu tenisowego był możliwy dzięki finansowemu wsparciu w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, w ramach tzw. małych projektów. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł...

czytaj więcej »

02 stycznia 2015 11:59 | Aktualności

Podatki 2015

Informacja Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim informuje, że na stronie internetowej urzędu w zakładce druki do pobrania znajdują się deklaracje podatkowe, które obowiązują w 2015 roku. W wyżej wymienionej zakładce zamieszczone są również: - Uchwała Nr 141/XXXIII/2014 Rady Gminy...

czytaj więcej »