Archiwum - Ogłoszenia

07 lutego 2014 10:57 | Ogłoszenia

Przetarg na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godlewo-Gudosze

Wójt Gminy Szulborze Wielkie ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Godlewo-Gudosze oznaczonej nr działki 22/3 o powierzchni 0.6974 ha. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej prowadzona jest księga wieczysta...

czytaj więcej »

13 lutego 2013 10:22 | Ogłoszenia

Konsultacje plan usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szulborze Wielkie

OBWIESZCZENIE Wójt Gminy Szulborze Wielkie działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2008.Nr 199,...

czytaj więcej »

12 lutego 2013 14:34 | Ogłoszenia

Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej nr działki 22/3 o powierzchni 0.6974 ha, położonej w miejscowości Godlewo-Gudosze. Dla nieruchomości tej w Sądzie Rejonowym w Ostrowi Mazowieckiej urządzona jest księga...

czytaj więcej »

04 lutego 2013 11:58 | Ogłoszenia

Budowa ZPiUO w Czerwonym Borze

Otwarcie ZPiUO w Czerwonym Borze. Budowa Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze zgodna jest z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami. Realizowany Zakład został zapisany w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla województwa podlaskiego, jako jeden...

czytaj więcej »

15 września 2008 14:05 | Ogłoszenia

sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 89 o powierzchni 2.1500 ha , położoną w obrębie Gostkowo, gmina Szulborze Wielkie, powiat ostrowski, woj. mazowieckie. Nieruchomość wpisana jest do rejestru...

czytaj więcej »

18 lipca 2008 13:27 | Ogłoszenia

sprzedaż nieruchomości zabudowanej

WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE OGŁASZA pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej obejmującej działkę nr 89 o powierzchni 2.1500 ha , położoną w obrębie Gostkowo, gmina Szulborze Wielkie , powiat ostrowski , woj. mazowieckie. Nieruchomość wpisana jest...

czytaj więcej »