Archiwum - Aktualności

17 marca 2016 14:37 | Aktualności

Zaproszenie dla rolników

Na prośbę Kierownika Biura Powiatowego ARiMR w Ostrowi Mazowieckiej Pana Marka Kubaszewskiego, w załączeniu zaproszenie na szkolenie dla rolników

czytaj więcej »

11 marca 2016 13:08 | Aktualności

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie konsultacji społecznych

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Szulborze Wielkie z dnia 11 marca 2016 r. Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232 ze zm.) i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego...

czytaj więcej »

08 marca 2016 11:57 | Aktualności

WUKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GMINY SZULBORZE WIELKIE PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W TRYBIE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO I. Wójt Gminy Szulborze Wielkie przeznacza do sprzedaży: nieruchomość zabudowaną budynkiem po byłej szkole podstawowej, położoną w obrębie wsi Godlewo-Gudosze oznaczoną...

czytaj więcej »

08 marca 2016 10:03 | Aktualności

Pismo Dyrektora BGŻ BNP PARIBAS w sprawie kredytów dla rolników

W załączeniu do niniejszej informacji znajduje się pismo Dyrektora BGŻ BNP PARIBAS w sprawie nieoprocentowanego kredytu obrotowego dla producenta rolnego.

czytaj więcej »

03 marca 2016 11:45 | Aktualności

Obwieszczenie RDOŚ

OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23), Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie zawiadamia, że po przeprowadzeniu ponownej oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pod nazwą:...

czytaj więcej »

03 marca 2016 08:11 | Aktualności

ODBIÓR ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Zambrowie informuje, że na terenie gminy Szulborze Wielkie we wszystkich miejscowościach, odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych w dniu 21 marca 2016r. Zbiórka jest NIEODPŁATNA dla wszystkich mieszkańców Gminy Szulborze...

czytaj więcej »

29 lutego 2016 07:55 | Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE o przyjęciu MPZP

O B W I E S Z C Z E N I E / O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY SZULBORZE WIELKIE ____________________________________ O PRZYJĘCIU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W REJONIE MIEJSCOWOŚCI GOSTKOWO ORAZ HELENOWO, GMINA SZULBORZE WIELKIE Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia...

czytaj więcej »

16 lutego 2016 09:37 | Aktualności

Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie w sprawie linii kolejowej Sadowne - Czyżew

W załączeniu do niniejszej informacji Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie o zawiadomieniu stron, że postępowanie w sprawie uzgodnienia warunków realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa, rozbudowa i budowa linii kolejowej nr 6 na odcinku Sadowne...

czytaj więcej »

05 lutego 2016 13:16 | Aktualności

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W załączeniu do niniejszej informacji obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni wiatrowej składającej się z jednej turbiny o mocy do 3,3 MW w miejscowości Gostkowo ........

czytaj więcej »

05 lutego 2016 13:11 | Aktualności

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

W załączeniu obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa elektrowni wiatrowej Janczewo Wielkie składającej się z maksymalnie siedmiu turbin wiatrowych o mocy do 3,3 MW każda .......

czytaj więcej »