historia

 

HISTORIA

 

Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie powstała w 1951 roku, jako Gromadzka Biblioteka Publiczna. Księgozbiór do utworzonej biblioteki został przekazany z Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ostrowi Mazowieckiej.

 

W tym okresie biblioteka mieściła się w budynkach prywatnych. Czynna była we: wtorki, środy i czwartki w godz. 1100-1700. Najbardziej aktywna grupą czytelników były osoby dorosłe.

 

Na podstawie przeprowadzonego wywiadu z byłym przewodniczącym Gromadzkiej Rady Narodowej, uzyskano informację, że pracownikami biblioteki byli:

 

- Stanisława Tomaszewska - do 1964 r. ;

 

- Józef Mościenica - 1965-1969 r. ;

 

- Stanisława Piechowicz - 1970-1973 r.;

 

- Barbara Sierota -od 1973 r. -

 

Po kolejnej zmianie administracyjnej w kraju utworzono Filię Biblioteczną w Szulborzu Kotach przy Bibliotece Publicznej Gminy Zaręby Kościelne. Filia obsługiwała 1875 mieszkańców z okolicznych miejscowości. Pracownikami biblioteki w poszczególnych latach byli:

 

- Barbara Sierota - do 1977 r.

 

- Janina Zakrzewska - 1977 r. - 1979 r.;

 

- Krystyna Waśniewska - 1979- 1984 r.

 

- Danuta Krych od 1984 r.-

 

                


                                                                                                                             CD HISTORII

 Na przełomie 65  lat oblicze biblioteki zmieniło się diametralnie.

W 2004 roku zakupiono pierwszy komputer, a rok później program biblioteczny MAK 4.3a, dzięki któremu sukcesywnie tworzono bazę biblioteki. W między czasie przeprowadzono reklasyfikację całości księgozbioru i sygnowano każdą pozycję książkową, w celu usprawnienie jej dostępności i widoczności na półce dla czytelnika.

W 2012 roku biblioteka zakupiła Program MATEUSZ, który usprawnia wszystkie funkcje związane z gromadzeniem, opracowaniem i wypożyczaniem materiałów bibliotecznych.

Księgozbiór biblioteki liczy 11 966 woluminów (stan na 31.12.2014 r.) z tego 98,7 % zostało wprowadzone do bazy. Co roku zbiory uzupełniane są o nowości wydawnicze, średnio o 300 woluminów. Wśród nowości gromadzone są książki dla dzieci, młodzieży, dorosłych oraz poradniki i literatura z różnych dziedzin wiedzy. Średnio w roku na zakup książek do biblioteki wydaje się 3 500,00 zł ze środków Urzędu Gminy, oraz 3 300,00 zł z BIBLIOTEKI NARODOWEJ w ramach programu „Zakup nowości wydawniczych do biblioteki”. Poza tym biblioteka prenumeruje 15 czasopism (kolorowe magazyny, poradnik), które są również wypożyczane na zewnątrz.

Kartkowy katalog został zastąpiony katalogiem online, gdzie czytelnik ma szybszy i wygodniejszy sposób na dostęp do poszukiwanych materiałów bibliotecznych.

Od kilku lat czytelnicy korzystają z bezpłatnego dostępu do Internetu.

 Biblioteka posiada 6 komputerów; 3 komputery pozyskane w ramach Programu IKONKA; 3 komputery pozyskane w ramach Programu ”Kraszewski. Komputery dla Bibliotek 2013.” ,  urządzenie wielofunkcyjne (drukarka, skaner fax), oraz komputer (serwer) zakupiony z budżetu biblioteki.

Do końca 2015 roku biblioteka wprowadziła  elektroniczne karty czytelnika i przeszła  na wypożyczenia komputerowe .

Zatem podstawowe procesy i  czynności związane z obsługą czytelników i użytkowników biblioteki zostały udoskonalone.


 

INFORMACJA

 

Kolejna inwestycja tak znacząca w małej gminie już ukończona.
W marcu 2015 roku w ramach projektu „Termomodernizacja i remont budynku przeznaczonego na działalność społeczno-kulturalną (biblioteki)”, przystąpiono do remontu budynku, w którym mieściła się biblioteka publiczna gminy.
Główne prace , które wykonano to:
- wymiana więźby dachowej i pokrycia dachu,
- ocieplenie i pomalowanie elewacji budynku,
- wymiana okien i drzwi,
- w pomieszczeniach wewnątrz podłogi drewniane zastąpiono płytkami gresowymi,
- wyrównano i pomalowano ściany w pomieszczeniach,
- wymieniono ogrzewanie elektryczne lokalu na co na ekogroszek.
Remont budynku został ukończony w czerwcu br., czyli terminowo i rzetelnie.
Całość inwestycji to koszt 165 000 zł, w tym 105 000 zł to dofinansowanie 
z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
W/w prace zostały wykonane przez Firmę Remontowo-Budowlaną Anna Kowalska z Nadbieli.
Nowy budynek nadal zostanie przeznaczony na prowadzenie działalności biblioteki publicznej gminy, która zgromadzonym księgozbiorem, posiadanymi komputerami i dostępem do Internetu chce służyć potrzebom edukacyjnym kulturalnym i informacyjnym mieszkańcom gminy i jej gościom.