Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

20 lipca 2018 12:49 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Informacja o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu

Wójt Gminy Szulborze Wielkie informuje, że w związku z trwającymi pracami związanymi z modernizacją linii kolejowej E-75 na odcinku Małkinia Górna – Czyżew od dnia 25.07.2018 od godziny 1200 należy spodziewać się utrudnień związanych ze wzmożonym ruchem pojazdów budowy, oraz z nieprzejezdnością dla ruchu lokalnego przejazdów kolejowo drogowych w ciągu dróg gminnych gruntowych.

 

                                                                                              Wójt Gminy

                                                                                        Szulborze Wielkie