Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

04 lipca 2018 09:19 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Ćwiczenia Powiatowe Szulborze 2018

Szanowni Mieszkańcy Gminy Szulborze Wielkie!

Uprzejmie informuję, że w dniu 6 lipca 2018 roku na terenie Gminy Szulborze Wielkie w miejscowościach Szulborze Wielkie - Leśniewo zostanie przeprowadzone powiatowe ćwiczenie ratowniczo-gaśnicze na obszarach leśnych Nadleśnictwa Łomża. Ćwiczenie organizowane jest na podstawie zarządzenia Nr 23/2018 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie organizacji i przeprowadzenia ćwiczenia ratowniczo-gaśniczego na obszarach leśnych Nadleśnictwa Łomża pk. „SZULBORZE 2018”.

Ćwiczenie odbędzie się  w godzinach od 10⁰⁰ do 14⁰⁰ i wezmą w nim udział strażacy z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Mazowieckiej oraz jednostek OSP z terenu Powiatu Ostrowskiego, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej, Wyznaczeni przedstawiciele Nadleśnictwa Łomża, wyznaczeni członkowie Ostrowskiego Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz wyznaczeni członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Szulborzu Wielkim.

Celem ćwiczenia jest:

  1. Ocena przygotowania służb, inspekcji i straży do działania w sytuacji zagrożenia życia.
  2. Sprawdzenie stopnia organizacji i przygotowania elementów organizacyjnych procesu ewakuacji doraźnej.
  3. Doskonalenie wybranych elementów powiatowego systemu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa.
  4. Doskonalenie procedur postępowania w sytuacji wystąpienia rozległych pożarów leśnych.

 

Wójt Gminy     
Krzysztof Marian Michalec