Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

26 kwietnia 2018 13:10 | Tablica ogłoszeń Urzędu Gminy

Promocja Wojk Obrony Terytorialnej

W załączniku do niniejszej informacji pismo WKU Wyszków w sprawie formowania 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w Ciechanowie 52 batalionu piechoty lekkiej w Komorowie o planowanym w dniu 09.05.2018 spotkania informacyjnego

Załączniki:

Pismo WKU Wyszków [529.21 KB]