Przetargi

09 maja 2014 13:46 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przebudowę drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup Kolonia.

Szulborze Wielkie, dnia 09 maja 2014r.

Gmina Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2

07-324 Szulborze Wielkie

 

Fn.271.3.2014

 

                                                                                               Wykonawcy (wszyscy)

                                                                                               biorący udział w postępowaniu

                                                                                               o udzielenie zamówienia publicznego

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ogłoszenia 74243-2014  w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę drogi gminnej Janczewo Wielkie – Słup Kolonia.

 

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający – Gmina Szulborze Wielkie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

      Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie,

ul. 1 Maja 8

Uzasadnienie wyboru:

Oferent spełnił warunki zawarte w SIWZ, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów, a zaoferowana cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

Nr oferty wg kolejności wpływu

Nazwa firmy i adres siedziby

(nazwiska i imiona oraz miejsca zamieszkania)

Punktacja przyznana oferentom w kryterium „CENA”

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg „BITUM” Sp. z o.o.

18-300 Zambrów, ul. Sitarska 1

93,51

93,51

2

STRABAG Sp. z o.o.

05-800 Pruszków, ul. Parzniewska 10

79,21

79,21

3

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „TRAKT” sp. z o.o.

18-200 Wysokie Mazowieckie, ul. 1 Maja 8

100

100

 

.

 

(-) mgr Krzysztof Michalec

 

Wójt Gminy Szulborze Wielkie

 

Przeczytano: 1060 razy.| Wydrukuj|Do góry