Przetargi

06 marca 2014 09:37 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Szulborze Wielkie, dnia 05 marca 2014r.

Gmina Szulborze Wielkie

ul. Romantyczna 2

07-324 Szulborze Wielkie

 

 

271-1/2014

Wykonawcy (wszyscy)

                                                                                                                           biorący udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu  nieograniczonego nr ogłoszenia w BZP 33378-2014 i zmianie ogłoszenia nr 41526-2014 na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szulborze Wielkie.

 

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

  1. W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający – Gmina Szulborze Wielkie, działając zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę złożyła:

ZAKŁAD USŁUGOWO - HANDLOWY

inż. Z. Dylewski

ul. Górna 20

87- 600 Lipno

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferent spełnił warunki zawarte w SIWZ, oraz uzyskał najwyższą ilość punktów, a zaoferowana cena nie przewyższa kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 

Wykaz Wykonawców, którzy złożyli oferty:

 

Nr oferty wg kolejności wpływu

Nazwa firmy i adres siedziby

(nazwiska i imiona oraz miejsca zamieszkania)

Punktacja przyznana oferentom w kryterium „CENA”

Łączna punktacja

1

EKOKORD Zbigniew Korduszewski

ul. Jaśminowa 3, 07-411 Rzekuń

82,80

82,80

2

Konsorcjum firm:

BB Grupa Sp. z o.o. – Lider

Zakład Instalatorstwa Sanitarnego Adam Borcuch - Partner

B&B MINERAL Borcuch i Borcuch s.c. - Partner

ul. Orla 3, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

84,14

84,14

3

ZAKŁAD USŁUGOWO – HANDLOWY inż. Z. Dylewski

87-600 Lipno, ul. Górna 20a

100

100

4

EKOART-BUD Sylwester Sławomir Zaczek    

Stare Kupiski, ul. Spokojna 10, 18-400 Łomża

71,52

71,52

5

HYDROBUD SP. Z O.O.

ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża

87,68

87,68

6

Zakład Hydrauliczny – Marian Bieluch

ul. Wyszyńskiego 9/23, 18-300 Zambrów

84,11

84,11

7

Konsorcjum firm:

Salher Iberica S.L – Lider konsorcjum

Toledana 33, Arganda del Rey 28500, Madryt, Hiszpania

Obras Coman Polska Sp. z o.o. – Członek konsorcjum

Al. Jerozolimskie 123a, 02-017 Warszawa

Obras Coman S.A. – Członek konsorcjum

Ul. Gran Via 15/1-3, Madryt, Hiszpania

51,56

51,56

8

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych „INSTAL”

08-300 Sokołów Podlaski, ul. Ustronna 7

90,51

90,51

9

MAXI-KOPARKI Sawicki Marcin

ul. Obrońców Wizny 11, 17-300 Siemiatycze

76,03

76,03

10

EMKAN-PRO Krzysztof Murawski

Pstrągi Gniewoty 6, 18-300 Zambrów

92,30

92,30

 

 

(-) mgr Krzysztof Michalec

 

Wójt Gminy Szulborze Wielkie

 

Przeczytano: 1507 razy.| Wydrukuj|Do góry