Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

25 czerwca 2018 14:48 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Szulborze Wielkie

Załączniki:

Ogłoszenie [3.73 MB]

SIWZ [4.63 MB]

Formularz ofertowy [79 KB]

Wzór oświadczenia w spr. warunków udziału w postępowaniu [39 KB]

Wzór oświadczenia w spr. wykluczenia [60.5 KB]

Wzór oświadczenia w spr. grupy kapitałowej [54.5 KB]

Wzór wykazu usług [58.5 KB]

Wzór wykazu narzędzi [59 KB]

Wzór oświadczenia w spr. zobowiązań innych podpiotów [15.09 KB]

Opis przedmiotu zamówienia [3.31 MB]

Wzór umowy [411.68 KB]