Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

12 lutego 2018 12:20 | Przetargi | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Przebudowa dróg gminnych Słup – Godlewo-Gudosze i Helenowo – Brulino-Lipskie - Etap I

Załączniki:

Zmiana opisu poz. Nr 19 przedmiaru robót [27 KB]

Ogłoszenie o zamówieniu [745.09 KB]

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia [623.11 KB]

Nieaktualna - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1.14 MB]

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia [1.14 MB]

Dokumentacja techniczna [7.42 MB]

Przedmiar robót [291.02 KB]

Nieaktualne - Załączniki edytowalne [21.97 KB]

Załączniki edytowalne [22.01 KB]