Urząd Gminy w Szulborzu Wielkim
http://ugszulborze.pl

31 lipca 2020 14:46 | Aktualności | Źródło: BIP - Urząd Gminy Szulborze Wielkie

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania dec. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego pod nazwą „Budowa elektroenergetycznej linii kablowej SN 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV oraz elektroenergetycznej linii kablowej nN 0,4 kV”

Treść obwieszczenia w załączeniu.

Załączniki:

obwieszczenie.pdf [256.94 KB]